Keresés ebben a blogban

2020. szeptember 13., vasárnap

24. fejezet Szent Júdás Tádé ábrázolása nyugaton és keleten

  24. fejezet  Szent  Júdás  Tádé ábrázolása  nyugaton  és  keleten

Szent  Júdás  Tádé jelentős  evangelizátor,  számos  hozzá fűződő  imát  ismerünk. A  szorongatottak,  kétségbeesettek,  a nehéz   ügyek segítője.  Ünnepe  október  28, az  ortodox  egyházban  június  19. 

Magyarországi  szent  Simon  és  Júdás  Tádé  templomok előfordulása:

-    Budapest, a Kruspér utca és a Budafoki út sarkán  (SZENT JÚDÁS TÁDÉ KÁPOLNA)

-    Szombathely, Szent Erzsébet templom, a bejárat mellett közvetlenül jobbra.

-   Vác, a Gombás-patak hídjának egyik szobra (szobrának (1758) felirata: S. THADEAE DESOLATOS, NE SPIRITU CONCIDANT, ERIGE ('Szt Tádé, a kétségbeesetteket, nehogy lélekben összeomoljanak, állítsd talpra').)

-   Sopron, Római katolikus domonkos templom- a főoltár felső szobra
(angyalok között) és a templom homlokzatának középső szobra.

·   Sopron, Szent György templom, a Fatimai Szűzanya szobra mellett

-  Győr, Kármelita Templom és Rendház keringőjében található egy Szent Tádé festmény, imával együtt

-  Pécsett  az Irgalmasrend templomában szobor van

-  Debrecenben, a Szent Anna  templomban, a baloldali bejárat közelében falikép és ima is található

-   Simontornya, Szent Simon és Szent Júdás Tádé-plébániatemplom

     -   Pécsi  pálos   templom a mellékoltárnál nyíl  kis  kápolnánál  szent  Tádé       szobra
     -   Bezdán /Felvidék/  szent   Simon és  Júdás  templom
     -  Budapest,  Zugligeti  szent   Család  templom: karrarai márvány a                főhajónál Páduai Szent Antal és Szent Júdás Tádé apostolok szobra.
     -  Bajót,  szent Simon és  Tádé  templom
     -  Bialka, szent Simon és  Tádé  templom
     -  Nagykapos, szent Simon és  Tádé  templom
     -  Rákosszentmihályi Szent Mihály Plébániatemplom  oldalsó részen Szent          Júdás Tádé illetve Lisieux-i Szent Teréz rózsákkal.
     - Budapest,  Felsővízivárosi szent  Anna  tenplom, jobb oldali melékoltár           mellékalakja. 


     Köztéri  szobra  ritka  pl  Prága Károly-híd,  Vác   Gombás-patak                   hídja,  Héthárs /Lipány/ szent  Mártom  templom  mellett. 

     A  hazai  alkotásokon, és  általában nyugaton szent  Júdás  Tádé  attributuma a  bot, vagy/és  Jézus  arca és felső  testének  egy  része  látható.  Fejét  szembe, vagy  profilból  ábrázolják. 
    Jó  példa  erre a  szentsimoni kora  barokk főoltár.  Itt Júdás  Tádé felemeli 
    a medaillonba festett   szép  arcot. 
    A  szobroknál   az  előbbihez  hasonló a megoldás, de Krisztus  arca  legtöbbször elmosódott,  kopottas. A  prágai alkotáson nem  jelenik meg a  képmás. A  váci  Gombás-híd  barokk  szobra  fel lett  újítva /a  héthársival  szemben/.


Saját  fotó /felújítás  után  2020-ban/


    A  szent  tipikus  ábrázolása a  szentlélek lángjával,  bottal  és Jézus képével.
   / De  természetesen  láthatjuk  bármilyen jellegzetes tárgy  nélkül  is. /
    - Budapest  Országúti  ferencesek Bari  szent  Miklós oltáron  alul: 
      Márton Lajos  1948.
Budapest,  Felsővízivárosi szent  Anna  tenplom, jobb oldali mellékoltár           mellékalakja. A  medaillonban nagyon  szép  Krisztus  arc  látható  szépen     kidolgozott  kendőn:  1726. Saját  fotó 

Freskó  formájában  látható  a balatonkeresztúri szent  Kereszt   templom oldalfalán:


Saját  fotó
    
Kivételt  képeznek a  szigorú  előírásokat követő ikonfestők,  ahol  megjelenik a  nem  kézzel  festett  arc  is Simon Tádé  mellén,  vagy  a  kezében  pl. Varsó,  ikonfestők:

    A  keleti  felfogásban ezzel  szemben nagyon  gyakori,  hogy a  szent  mellén  egyszerű  Mandylion  található,  s  nagyon  ritkán  Veronika  kendője. 
Egy  szobrot ábrázoló szentkép: 
Az igazi  görög,  bizánci stílusban azonban a  keleti  attributumok nem  ismertek, csak  egy  könyvtekercset  tart  a  kezében.


2020. május 20., szerda

23. Veronika kendője ábrázolások szentképeken

    

23. Veronika  kendője  ábrázolások    szentképeken  

      és  Szilárdfy  Zoltán magángyűjteményében

         Alcím:  Szentképek: a  magán áhítatban 

Irodalom:  

Szilárdfy  Zoltán  
Barokk szentképek Magyarországon. Budapest, 1984. 

Szilárdfy  Zoltán  

A magánáhitat szentképei I. Devotio Hungarorum 2.  kötet. Szeged,  1995. 


Szilárdfy  Zoltán
 A magánáhitat szentképei II. Devotio Hungarorum 4.  kötet. Szeged,  1995. 

Szilárdfy  Zoltán
 A magánáhitat szentképei III.  Budapest. 2008.

valamint Budapest,  Piarista  Múzeum1.  Szilárdfy  Zoltán  gyűjtemény Székesfehérvári  Egyházmegyei  Gyűjtemény

    18.  század. 2. és 4.  kötet alapján 
484.  A Veronika  kendője   ereklyét  az  apostolfejedelmek mutatják.  Papír, rézmetszet. 16. század

     4  db  Veronika  kendője 
   103. Fehér  vászon  rézmetszet,  18.  sz.  közepe
   104. Rózsaszín selyem,  rézmetszet,  18.  sz.  vége
   105. Rózsaszín  selyem,   rézmetszet,  18. sz.  közepe
   106. fehér  vászon  festett,  18.  sz.  vége.
486. Veronika  kendője  körül  siránkozó  angyalok. Papír,  rézmetszet.  18. sz.  eleje
487. Veronika  kendője. Papír,  rézmetszet.  18. sz.  eleje
488. A  lateráni  Sancta   Sanctorum  kegyképének Jaromerzicy-ben 
    tisztelt   másolata. Papír,  rézmetszet. 18.  sz.
123.  A  változatosság gyönyörködtet. Hathatós  szentképtípusok  quedlibet  módra.  Papír,  rézmetszet.  18.  sz.  közepe.
  
                     


663. Szenvedő  Krisztus-arc  Veronika csipkekendőjén. Kőnyomat,  domborított,  áttört háttérrel. 1840. k.
664. Veronika  kendője.  Domborított többszínnyomat, domborított  áttört  háttérrel. 1870. 
 665. Veronika  kendője. Többszínnyomat,1880.k.
 666. Veronika  kendőjének  a vatikáni  szent  Péter  bazilikában tisztelt  szent   ereklyéjének  másolata. Többszínnyomat. 1880.k. 
667. Az Üdvözítő edesszai Abgar-féle  ikonja. Színezett   acélmetszet,  domborított papírcsipke  keretezéssel. 1840. k.
668. A  nem  kézzel  festett  edesszai Krisztus arc Jézus panaszaival  szövegével. Színezett  kőnyomat. 1820.k. 


157.  Krisztus  öt  szent   sebe  kínzóeszközökkel  és a   bárány   előképével.
        Papír,  rézmetszet. 18.  sz.  eleje.  ld.  még ebben a  fejezetben Piarista
        Múzeum,  Budapest.351.  Szent Veronika.   Papír,  rézmetszet.  18.  sz. közepe.


371.  Veronika  kendője  Krisztus  képmásával. Többszínnyomat,  domborított,  arany, rózsaszín  keretezéssel. 1870. k. 199.  A  keresztre  feszített  Jézus  a  kínszenvedés   eszközeivel.  Többszínnyomat. 1870. k. 

- A.  Dürer Veronika  kendője,  rézmetszet  1513.
  
Budapest  Szépművészeti  Múzeum:  Angyal  Veronika  kendőjével. Albrecht  Dürer  Grafikai Gyűjtemény: felül  szinte  repül Veronika  kendője.
Másik  alkotás klasszikusabb  jellegű. Egyesek  szerint  Krisztus  arcát  magáról mintázta.  1513.Forrás: Szilárdfy  Zoltán  

Barokk szentképek Magyarországon. Budapest, 1984. 

https://www.szepmuveszeti.hu/mutargyak/veronika-kendoje-2/


- Ecce  Homo  1.  olasz  szentkép,  Váci egyházmegyei  Könyvtár  gyűjteménye 19.  sz. eleje
                       2. Kiadó: Max  Hirner,  München, 19. század
 ugyanonnan
Saját  fotó


2. Piarista   Múzeum,   Budapest  gazdag anyaggal  rendelkezik. 

https://www.facebook.com/piaristamuzeum/posts/3082577388634834

a gyermek  Jézus a  szenvedés  eszközeivelA gyermek Jézus a passió eszközeivel (Arma Christi) ábrázoló, színezett rézmetszet, Johann Hendl, Linz, 18.  sz.


 a  szent Arc  ábrázolásai  a.  Krisztus hiteles arcképének (vera icon) metszetmásolata, Veronika-kendője típusú ábrázolás vászonra nyomtatva, F. Iordanus Fröhlich, 18. sz.

  b. Krisztus hiteles arcképének (vera icon) Johann Friedrich von Bocholtz (1681-1755), hildesheimi kanonok által rendelt metszetmásolata, amely a Veronika-kendője típusú ábrázolások közé tartozik, Johann Andreas Pfeffel rézmetszete, Augsburg, 1737. 

  c.  Krisztus hiteles arcképének (vera icon) metszetmásolata, Veronika-kendője típusú ábrázolás, Franz Assner, Bécs, 18. sz. vége        

  d. Szenvedő, töviskoronától vérző Krisztus-arc, jelzetlen acélmetszet, 19. sz.     első fele
  a.   Speculum  vita: Krisztus hiteles arcképének (vera icon, Mandylion),              Veronika-kendője típusú   ábrázolása vászonra festve, "Speculum Vitae"    (Az    élet tükre) felirattal, 18. sz. 

  b.    Krisztus hiteles arcképének (Vera icon) vászonra festett, Veronika-kendője    típusú ábrázolása, jelzetlen, 18. sz. (?)

  c. Szenvedő, töviskoronától vérző Krisztus-arc, jelzetlen acélmetszet, 19. sz.      első fele


Krisztus  a  keresztena.    Krisztus a kereszten a passió eszközeivel (Arma Christi) körülvéve, Martin Engelbrecht rézmetszete, Augsburg, 18. sz. első fele
b.   Krisztus a kereszten, a passió eszközeivel (Arma Christi) körülvéve, Alexander Mair rézmetszete, Augsburg, 1600 körül

 Krisztus   öt  szent   sebeKrisztus öt szent sebe a passió eszközeinek (Arma Christi) ábrázolásával, acélmetszet, Bécs, 19. sz. első fele 

a  fájdalmak  asszonya   Fájdalmas Szűzanya a passió eszközeivel (Arma Christi), Martin Engelbrecht rézmetszete, Augsburg, 18. sz. első fele

-  a  halottak  menedéke


    A keresztre feszített Krisztus a haldoklók menedéke, jelzetlen fametszet, 17. sz. (?)

-  Veronika kendőjével 

    Szent Veronika kendőjével, acélmetszet, Bécs, 19. első fele

Un.  Abgar kép nyugati  ábrázolásban Lentulus  féle  leírás  alapján 19.  sz.  első  fele.
Ez  az  ábrázolás  viszonylag  Torinóban  és  környékén. 
 

Festmény,  Budapesti  Piarista  Múzeum szobor-  és  domborműgyűjtemény 

3.  Budapest,  Lutheránus levéltár   gyűjteményeLitográfia  a 19. század első fele, közepe
Czenthe Miklós  fotója 


   Leginkább Hieronymus Wierix (1553-1619) a  Szent   Arc, mint a  "Fájdalmak  férfia":  rézmetszet,  British Museum, London művére  hasonlít. 4. Gyűjteményen  kivüli  szentképek 

 Mária  és a Veronika  kendője, fametszet: Hieronymus Wieryx  műve,  16.   század 


-  Keszthely Balatoni  Múzeum:  Acélmetszet, préselt, áttört keretezéssel. Darnay - Dornyai Béla hagyatékából az  1860-as  évekből.-  Tatán  a kapucinus  templom folyosóján  szép  szentkép  gyűjtemény  tekinthető  meg,  amely Kovács  Csaba  Albert  atya  munkáját  dicséri. 
Egy elterjedt szentkép, valamint egy ritkább előfordulású Kovács Csaba Gergely
/Tatai kapucinusok szent Imre temploma/ szentkép gyűjteményéből:

A Veronika kendőről készült hitelesített szentkép
szent-ver-tisztelete-europaban-es-magayrorszagon

A Vera  effigies, Tours-i  szent  Arc,  sekrestyekép metszetek
/a  másolathoz  érintett un. érintésereklyék/
ikonográfiai  alprogrammak  tekinthetők  a 17.  század elejétől.Szentkép: tatai kapucinusok /saját fotó/

A  hazánkban  található Veronika  kendőjét  ábrázoló  szentképekkel  külön  fejezetben   foglalkozom.  Ennek  gerincét   Szilárdfy  Zoltán atya  gyűjteménye  adja.
Részletesen  ld.  az  alábbi  linkre   kattintva:

Egy Mandylion ábrázolás a 19.  sz. elejéről, papír szintén a  tatai  gyűjteményből:


       Saját  fotó 


- Radics  Zoltán  első  miséje  alkalmából  kiosztott   szentkép,   Székesfehérvár-Tököl 2000.


Saját fotó

- Johann Weit   Kaurpertz a   lateráni legszentebb  Üdvözítő  kegyképe.  1770. Papír,  rézmetszet: Szilárdfy  Zoltán gyűjteménye.
- Mellette ismeretlen  osztrák  miniatűrfestő  a lateráni  Sancta  Canctorum  kegyképének  Krisztus  arca. Pergamen akvarell  1750. körül. Szilárdfy Zoltán  gyújteménye. 
   Szilárdfy  Zoltán  Ikonográfia-kultusztörténet. 
Képes  tanulmányok.  Balassi kiadó. 2003. 

- Ismeretlen  orosz  ikonfestő az edesszai  Abgár-Krisztus  arc. Gryneaus  Tamás  magángyűjteménye. Olaj,  vászon 1770.  körül.  
Szilárdfy  Zoltán  Ikonográfia-kultusztörténet. 

Képes  tanulmányok.  Balassi kiadó. 2003. 

-  Ismeretlen  orosz  ikonfestő:  szent  Mandyliont  tartó  angyal 1800  körül.   Olaj,  fa:  Szilárdfy  Zoltán  gyűjteménye. Szilárdfy  Zoltán  Ikonográfia-kultusztörténet. 

Képes  tanulmányok.  Balassi kiadó. 2003. 

2020. május 18., hétfő

25. fejezet Veronika kendője és/vagy Mandylion ábrázolások a középkori kódexekben


25.  fejezet


Veronika kendője és/vagy Mandylion ábrázolások a középkori kódexekben 

Az első kódexek a késő középkori Rómában tűntek fel, és még nem egészen úgy néztek ki, mint a középkori példányok.  Használatunk inkább a III-IV. századtól kezdett általánossá válni.
A  viasszal  bevont  táblácskákat felváltotta  a  pergamen és  a papirusz.

A középkorban a könyveket a mai időktől eltérően, számos célra használták. A középkori kódexek kinézetét és tartalmát egyaránt meghatározta, hogy milyen célra, és kinek szánták. Használat szempontjából nyolc típust különböztethetünk meg; ezek egyben a könyvszerzés változó gyakorlatát is tükrözik a századok folyamán. A nyolc típus e szerint: kódexek misszionáriusok, császárok, szerzetesek, diákok, arisztokraták, papok, gyűjtők, és egyszerűen mindenki számára.
Az első csoportba olyan kódexek tartoznak, amelyek a keresztény tanításokhoz kapcsolódnak illusztratív vagy közvetlen módon (mint a biblia, az evangéliumok, a zsoltárok, illetve ezek kommentárjai, valamint a lelkészek számára készült gyakorlati tanácsokat tartalmazó kódexek).  A kódexkészítés újabb állomását azok a díszesen illusztrált kéziratok jelentették, melyeket királyok és császárok számára készítettek, s melyeket gyakran közszemlére helyeztek. Ezek a kódexek az uralkodói kincstárak megbecsült darabjai voltak különösképpen a 8.-11. század között. Diplomáciai ajándékokként is szolgáltak távoli országokba. A szerzetesi kódexek aranykorának a 12. század számított, amikor a monostorok könyvtáraiba számos biblia és kommentárjai, egyházatyák, antik és kortárs szerzők művei, kézikönyvek, szerzetesi regulák, breviáriumok, zsoltárok, antifonálékgraduálék és más szertartáskönyvek példányai kerültek.

A személyes vallásosság tárgyköréhez tartoznak a hóráskönyvek, melyek különlegesen népszerűek voltak a 15. században, s szerte Európából számos példányuk maradt fenn: a polgári háztartások használatára szánt példányoktól egészen a királyi családokéig. A papok részére szánt könyveket valószínüleg az egy plébániához tartozó falusi közösségek közösen használták: körükbe a mise bemutatásához szükséges szertartáskönyvek tartoztak.  

Tanulmányom során a   vallási  jellegű kódexet   vettem vizsgálat  alá a  blogomhoz  tartozó  témakörben. Ahogy  várható volt,    nagyon  kevés  Jézus   arcot mutató  ábrázolás volt. /Itt  nem  foglalkozom a 14.-15. századi  freskókkal, zárókövekkel és  táblaképekkel stb./.

A  forrásokat  aszerint   elemzem,  hogy
-         -  Veronika kendőjét/a  fájdalmas  Krisztust/
-          - vagy a Mandyliont /a  dicsőséges  Krisztust /használták-e  fel  illusztrálásra.
Sajnos,  a kódexek  nagy  része  nem  maradt  itt Európában,  hanem az  amerikai levéltárak, könyvtárak, egyetemek tulajdonai.
Az  ábrázolások    része a  15. század  elejéről, vagy  végéről  származik. Ezért  is  volt  meglepő, hogy  a  győzedelmes, sugárzó Krisztus alkalmazása  a  jelentősebb.
Pray-kódex: Külön érdemes   foglalkozni a magyar  eredetű  Pray-kódexszel,  amely a  témában  rendkivül értékes  adatokat  szolgál /1192-1195/ a  külföldi  szakirodalom  szerint  is a   halotti  beszéden és  könyörgésen  kívül
Több kutató a   XXVIII jelzésű színes oldalán megfigyelte az egész  lepel halszálkaszövés lépcsőzetes ábrázolását, négy kerek, „égett”  lyukat, és felette egy fordított B betű, melyet az M, mint Mandylionnal hoznak összefüggésbe. A halszálkás szövésminta ábrázolása és a lyukak olyan részletinformációk, ami miatt valószínű, hogy a rajzoló saját szemével láthatta a leplet. Magyar  kutatója, Kniewald Károly írja kutatómunkájában 1939-ben: „A keleti réteg....,nagyon valószínűnek látszik, hogy Konstantinápoly és Jeruzsálemből közvetlen érintkezés alapján is gyarapodott.” Fotót ld.  az első  fejezet  vége  felé.

Ugyancsak  magyar  eredetű az Érsekújvári-kódex / 1529–31, MTA/, valamint a Breviary Hungary, Budapest, 1481 /ma  Morgan  Library. / Részletesebben az  alábbi  anyagban tárgyalom,  elemzés  alá  vetve.
Kevésbé  értekés  alkotásokat  tartalmaz a  Batthyány  Boldizsár  féle missale /misekönyv/ másolata.  Nemes Fáncsy  Lajos másolta,  benne  a  legrégibb magyar  nyelvű  naptárral /1489/. 
Forrás: Magyar  Könyvszemle 1927. 34.  évf. 1-4. 29. Lelőhelye  Széchenyi  Könyvtár.

Dante A. Az  Isteni  színjátékban /1391/  és  Boccaccio is   utalt  Jézus  szent  Arcára. Ez  utóbbi Boccaccio  műve  alapján  John Lydgate által készült  Fall of  Princes vers illusztrációja: 1450-1460.  között. Katonák védelmében, segítő jelként, palládiumként   is alkalmazták zászlókon  és  címerpajzsokon. Az  alábbi   kettő  egy-egy  kódexben  található a 15.  közepéről: 
1. Középkori  lovag  Veronika   kendőjével a címerpajzson: Biblioteca Civica Padua, Capodilista Codex   1450. Forrás: Hyghalmen Roll , amely ma Katonai  Akadémia,  Londonban. 


2Jézus  arca   címerpajzson: Harleian gyűjtemény  British Library. 15.  századi kódex.Magyar  kódexek
A Morgan Library /New York/ őriz egy magyar Breviáriumot /kézzel írt kódex:
Breviary Hungary, Budapest, 1481./, amelyben  Péter  és  Pál 
tartják a   sudariumot,  Veronika  kendőjét:

http://ica.themorgan.org/manuscript/page/41/77058

- Az Érsekújváry-kódex: Négy iniciálé votívképet foglal magában. Ezek Krisztus Szent Arcának (Veronika kendője, Sudarium Christi, Laoni Szent Arc stb.), valamint az Ecce Homo, a Szenvedő, illetve a Szomorkodó Krisztus típusának ikonográfiai variánsai.  1450–1470. A  MTA tulajdona.

- Bakócz graduálé reneszánsz kódexben Veronika kendője és két lebegő angyal: velencei festő
14. sz. első fele. Az esztergomi Főszékesegyház Könyvtárában: Az 1500-as években még
használatban volt.
Forrás: Népművelés 1980. 27. évf. 1-12. 1. szám

- Kálmáncsehi Breviárium és Missale /Mátyás király korából- Kálmáncsehi Domonkos 1481/:
A Missale részben a passió jelenetnél Veronika kendője szent Péter és Pál társaságában
figurális iniciálé formájában /E. S. mester metszetei nyomán készültek/.
Forrás: Ars Hungariae 2000. 28. évf. 1. szám. 22.o.

- Krisztus  arca  önállóan: 
- Gervasio di Tilbury vagy Gervaso di Ebstorf:  Volto Santo /szent   Arc/ Mappa Mundi, miniatura, Mappa di Ebstorf, körülbelül 1300.   Ebstorf  kolostor. Németország.Veronika  tartja a  sudariumot
A. Dicsőségben  sugárzó Krisztus /Mandylion/

-Veronika  Krisztus  arcát  mutatja:   Guillebert de  Mets  mestere  Ghent /?/, P.  Getting Múzeum, Belgium, 1450–1455 között.
- Francia  eredetű Hórás  könyv,  Róma 1465.  Ma  Párizsban  található.
Veronika  kendője/részlet/.  British  Library, Suffolk, Bury St. Edmunds/?/.      15.  század.
-  Dirc van Delft: Veronika  kendője: Walters Kódex, 1400-1404.
  Utrecht,  Hollandia.


-   Iniciálé Veronika  kendőjével  Nyugat-Európából,  Brigham Young University /Provo  Utah  állam, USA/ 15.  sz.  vége.
 Reconstruction London 1520.  körül,  London  British  Múzeum.

- Catherine  Cleves  mester Holland Hórás   könyv. H  iniciálé a kendő  Krisztus  arcával, Walter Arts, Muzeum,  Manuscript 1440.  körül. 
Jézus   arca  Veronika  kendőjén. Brüsszel, körülbelül. 1425-50. 


B. Megtört Krisztus  /Veronika kendője/
   - Spanyol Hórás  könyv, talán  Burgos vagy  Segovia, 1465-1480.
   - Lieven van Lathem:  Veronika tartja a kendőt  Jézus arcával: Belgium P:           Getty  Museum körülbelül. 1471.
   
Veronika  kendője  fametszet, iniciálé Missale  Romanum   1651.- Veronica fátyol, miniatűr,  Augsburg, Németország. Bayerische Staatsbibliothek, München. 1501-1550.- Holland  Nemzeti Könyvtár, Hága,  Középkori kódexek:  Veronika  tartja  Jézus  arcképét. Ezen a   honlapon  7  db  keresett  ábrázolás   található,  melyből   4 db  fájdalmas  és 3 db  dicsőséges.  Ebből  választottam  ki  2 kódexet. A  hágai gyűjtemény /Koninklijke Bibliotheek /  meglehetősen gazdag  anyaggal  rendelkezik,  ahol a  18  közölt  ábrázolásból. csak  4   db  fájdalmas, 12 db  dicsőséges és  2  db-ról  nehéz  eldönteni,  melyik  csoportba  tartozik. A  18  db  képpől  csak  2  fején  látható  töviskoszorú /egy  másik  középkori  kódexeket tartalmazó honlapot  feldolgozva, amely 4  lapból  áll/.
- Fájdalmas  Krisztus  ábrázolások /évszámok  nélkül/- Sugárzó  Krisztus  ábrázolások /évszámok  nélkül/
  Imádság  Krisztus szent  Arcáhos  és  imádság a Kereszt előtt 


C.  Átmeneti  ábrázolás: mindkettőt  tartalmazza, vagy nem lehet  élesen  elkülöníteni
1. Veronika  kendője. Iniciálé  egy  15.  századi  német  kódexből. Granger  Gyűjtemény. Brooklyn, USA- 
2. Holland  eredetű Hórák  könyve, 15. század  közepe: Baltimore, USAhttps://www.kmart.com/collection-granger-veronica-s-veil-nsaint-veronica-and-her/p-A061534895#ImagezoomD. Egyéb  ábrázolások: 

Arma  Christi Jézus  arcával: Breviarium secundum ordinem Cisterciencium (Breviary of Martin of Aragon). Aragóniai  szent  Márton  breviáriuma.  Spanyolország, 1380-1450. Francia  Nemzeti  Könyvtár. 


-Sub-Fauvel Master: Vespasianus  meggyógyul  Veronika  kendője  által, melyet egy  lovag   tart,  Titus  császár   jelenlétébe n. 1320-1330.  körül. Nemzeti  Francia Könyvtár. 

leprosy-by-the-veil-of-Veronica-held-by-the_fig2_286402184

William  Verhant  és  tanítványai /holland/: Hórás   könyv:    Charles   de  Bold  és  Izabella de  Bourbon imádságban  1460. körül. Kongelinge  Könyvtár.
Rothschild Canticles, a meditációk és imák gyűjteménye a Canticles Canticle-ből és a Sant'Agostino De Trinitate-ból, 1310, (Flandria vagy Rajna-vidék), Belgium. Ma: Yale Egyetem, New HAven.


https://books.google.hu/books?id=AxdHAgAAQBAJ&pg=PA159&lpg=PA159&dq=MANuscripts+Veronica+veil&source=bl&ots=ZD62Zy8qST&sig=ACfU3U0ZR173CF2klXdl31s6TKq5gbsQlA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiRrunjsLHpAhXIw8QBHc09BU04ChDoATABegQIChAB#v=onepage&q&f=false   


- Az  angol nyelvű  irodalomban "fekete Jézus"-ként leírt  ábrázolásnál nem látszanak   az  arc érzelmei. A körülötte  lévő mintákból a   dicsőséges  Jézusra  lehet  következtetni. 
1. „Fekete”   Jézus  Veronika  kendőjével egy  holland kódexben 1450. Ma  Phidadelphia. 
2. Hórás könyv    francia  eredetű:   Syracuse University Library, 1480-1500.     
http://www.artistsandart.org/2009/06/veil-of-veronica.htm

- II. Ince pápa 1208-ban  körmenetben  viszi Veronika kendőjét
  “Liber Regulae Sancti Spiritus in Saxia” kódex 1350. Állami  Levéltár, Róma.
  


  - Számos  értékes  és  ritka  Veronika  kendővel kapcsolatos   ábrázolás  található a Veronika route honlapon  /összesen  15  oldalon/. 

-  Jézus  arca  római  eredetű emlékérmekkel  szent  Sebestyénnel egy flamand kódexben: Forrás: Múzsák Múzeumi  Magazinja 1982. 957. 27.

- Salvator  mundi,  mint  mennyei  vízió.  Genti-bruges-i  hóráskönyv. 15.  sz.  vége. Oxford, Bodleian      Library,  MS Douce 112. 
  A  központi  kép  körül Tiberius   császár gyógyításának  mozzanatai.  Legalul
  a  császár imádja  Krisztus  arcát. 


Forrás:  Művészettörténeti  Értesítő 2001. 50. évf. 1-2.  szám